Składki członkowskie

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
mamy już drugi miesiąc 2013r. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Stowarzyszenia. Wysokość składki pozostaje bez zmian - 96,00zł rocznie.
pozdrawiamy :)
Zarząd